Projektas "Klaipėdos kūrybiško verslo uostas"

Projektas "Klaipėdos kūrybiško verslo uostas"

Projektas „Sukurk ir įgyvendink: Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“ siekia prisidėti prie Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo.

Pirmiausiai, projektu siekiama skatinti tikslinės teritorijos (Klaipėdos senamiestis ir centrinė dalis) bendruomenių narius pradėti verslą – tuo tikslu numatoma organizuoti 5 susitikimus-forumus. Vėliau, Projekto vykdytojas numato organizuoti 6-ių temų mokymus, kurie mažiausiai 75 asmenims suteiks verslo pradžiai ir plėtrai būtinų žinių: nuo idėjos generavimo iki pardavimų skatinimo ir finansų valdymo.

Galiausiai, tikslinėje teritorijoje numatoma įkurti kūrybines dirbtuves, kuriose 18-ai jauno verslo subjektų bus suteiktos sąlygos kurti ir plėsti kūrybinius verslus. Kūrybinės dirbtuvės veiks kaip jauno verslo subjektų inkubatorius – įmonės pakankamai saugioje aplinkoje galės eksperimentuoti su tikrais užsakymais, klientais, tiekėjais, t.y. mokytis vykdyti verslą realiomis rinkos sąlygomis. Buvimas vienose patalpose skirtingus verslus skatins bendradarbiauti, išbandyti klasterizacijos principus ir jų teikiamą naudą, taip pat mokysis verslo etikos ir kt. nerašytų verslo taisyklių.

Projekto vykdytojas nuolat konsultuos jaunus verslus, suteikdamas visokeriopą pagalbą.

Projekto pradžia 2018 m. rugsėjo 17 d.

Projekto trukmė – 36 mėn.